Đòn bẩy và Ký quỹ là gì? trong giao dịch Forex

Rate this post

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đề cập đến Đòn bẩy giao dịch và Kí quỹ, cùng với những thông tin liên quan đến chúng như loại tài khoản giao dịch Exness nào? Vốn như thế nào ? Thời điểm nào?

Đòn bẩy giao dịch và Mức ký quỹ là gì

Đòn bẩy giao dịch là gì?

Đòn bẩy phóng đại sức mua, bằng cách đó nhà giao dịch sẽ giao dịch được khối lượng lớn ngay cả với một số tiền ký quỹ nhỏ. Nó được biểu thị trong mục đòn (Leverage) như 1: 100, 1: 500 hoặc 1: Không giới hạn.

Đòn bẩy tối đa sẽ còn tuỳ thuộc vào điều kiện thị trường, lúc thị trường sắp có tin tức quan trọng sắp được công bố, hoặc những ngày nghĩ lễ

Số lượng đòn bẩy thay đổi vì nó phụ thuộc vào vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn và bạn sẽ nhìn thấy phía dưới đây là bảng tóm tắt về đòn bẩy so với số dư hiện có của bạn.

Vốn tài khoản Tỉ lệ đòn bẩy

0 – 999 USD (MT4 only)

1: Vô cực

0 – 4 999 USD

1:2000

5 000 – 14 999 USD

1:1000

15 000 – 29 999 USD

1:600

30 000 – 59 999 USD

1:400

60 000 – 199 999 USD

1:200

200 000 USD trở lên

1:100

Đòn bẩy giao dịch không giới hạn

Đòn bẩy không giới hạn cho phép bạn giao dịch với số tiền ký quỹ không đáng kể, do đó cho phép bạn mở các vị thế rất lớn (tốt nhất chúng tôi khuyên bạn không nên dùng với đòn bẩy quá lớn, hậu quả bạn phá huỷ toàn bộ số tiền của mình). Tỷ lệ đòn bẩy không giới hạn Exness cho phép là 1: 2 100 000 000.

Tỷ lệ này có sẵn trên các tài khoản Standard, Standard Cent, Pro, Raw Spread và Zero khi giao dịch trên nền tảng MT4. Trên MT5, đòn bẩy tối đa cho phép đối với tất cả các công cụ và nhóm là 1: 2000.

Đòn bẩy không giới hạn phù hợp hơn với các nhà giao dịch có kinh nghiệm vì nó mang lại rủi ro cao hơn và có thể dẫn đến mất vốn nhiều hơn.

Yêu cầu ký quỹ động

Đối với phần lớn các công cụ giao dịch, yêu cầu ký quỹ là động, có nghĩa là chúng thay đổi khi đòn bẩy thay đổi – đòn bẩy càng lớn, yêu cầu ký quỹ càng nhỏ và ngược lại. Các yếu tố như công bố tin tức kinh tế quan trọng và giao dịch trước cuối tuần và ngày lễ cũng có thể ảnh hưởng đến yêu cầu ký quỹ.

Đòn bẩy giao dịch sẽ tự động thay đổi trong các trường hợp sau:

  • Khi vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn thay đổi
  • Trong quá trình công bố các tin tức kinh tế quan trọng
  • Trước và sau cuối tuần và ngày lễ
  • Từ 15 phút trước khi các tin tức kinh tế trọng yếu được công bố cho đến 5 phút sau đó.
  • Từ 19:00 GMT+0 ngày thứ Sáu đến 23:00 GMT+0 ngày Chúa Nhật, yêu cầu ký quỹ đối với các trạng thái lệnh mới mở sẽ được tính dựa trên mức đòn bẩy tối đa là 1:200.
  • Việc đóng và mở thị trường hàng ngày đối với Cổ phiếu sẽ dẫn đến yêu cầu ký quỹ cao nếu một lệnh được mở trong khoảng thời gian trước và sau khi thị trường đóng cửa, không giống như việc công bố báo cáo tài chính dẫn đến yêu cầu ký quỹ cao bất kể khi nào vị thế được mở.

Xác minh các yêu cầu ký quỹ cho công cụ của bạn cho chính bạn với sự trợ giúp của Máy tính dành cho nhà giao dịch của chúng tôi.

Yêu cầu ký quỹ cố định

Mức yêu cầu ký quỹ đối với một số sản phẩm giao dịch là mức cố định, bất kể bạn sử dụng đòn bẩy nào. Đó chính là nhóm sản phẩm giao dịch Tiền hiếm, Tiền kỹ thuật số, Năng lượng, Cổ phiếu và Chỉ số. Mức yêu cầu ký quỹ đối với palladium và bạch kim cũng là mức cố định.

Đòn bẩy tác động đến giao dịch của bạn như thế nào

Trong forex, việc dừng đột ngột có thể là một điều cực kỳ khó chịu xảy ra. Tuy nhiên, các kỹ thuật quản lý rủi ro có thể giúp bạn kiểm tra các điều kiện giao dịch khác nhau để chuẩn bị tốt hơn. Hãy xem cách đòn bẩy của bạn tác động đến điểm dừng của bạn và cách bạn có thể kiểm soát điều này tốt hơn.

Cắt lỗ tự động

Lệnh gọi ký quỹ nó không tự động đóng các vị trí của bạn và chỉ cảnh báo bạn về sự suy thoái của vị thế, sẽ xảy ra khi chạm ký quỹ 60%. Khi mức ký quỹ của bạn đạt đến một tỷ lệ phần trăm nhất định, trong hầu hết các trường hợp là 0%, Stop out sẽ tự động đóng vị thế đó. 

Mức ký quỹ là gì?

Mức ký quỹ là một phân vị theo dõi cả tiền ký quỹ và vốn chủ sở hữu của bạn, và công thức được tính như sau:

Vốn chủ sở hữu / Ký quỹ x 100 = Mức ký quỹ

Vì vậy, nếu vốn chủ sở hữu của bạn là $ 3000 và số tiền ký quỹ của bạn là $ 300 thì mức ký quỹ của bạn sẽ là 1000%.

Vì vậy, khi phần trăm này chạm đến 0%, stop out sẽ tự động đóng các vị trí đối với những vị thế không còn đủ mức kí quỹ nữa.

Tóm lại về đòn bẩy giao dịch

Đòn bẩy thay đổi số tiền ký quỹ nắm giữ ban đầu cũng như vốn chủ sở hữu của bạn và chính điều đó có thể ảnh hưởng đến việc ngừng hoạt động. Đòn bẩy chỉ là một phương tiện đẩy sức mua của nhà giao dịch được nâng cao theo tỷ lệ đã đặt: 1 cho đến 2000 hoặc hơn thế nữa. Chẳng hạn, 1:200 nghĩa là cứ 1 đô la bạn đặt vào Ký quỹ trong tài khoản giao dịch của mình, nó sẽ được phóng đại lên 200. Điều này nó có thể sẽ hữu ích đối với vốn nhỏ với một khoảng lợi nhuận, nhưng đi kèm với nó là rủi ro tiềm ẩn cao hơn tương ứng, vì sự biến động thua lỗ cũng sẽ gia tăng.

Khách hàng sẽ nhận thông báo như thế nào?

Khách hàng được thông báo qua email được gửi đến nền tảng giao dịch của họ (khoảng 45 phút trước khi phát hành tin tức) để cho biết thời gian và đơn vị tiền tệ bị ảnh hưởng bởi tin tức. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên chủ động xem Lịch kinh tế, vì nó sẽ tránh hạn chế một số tình huống trục trặc nếu bạn không nhận được thông báo.

Khách hàng có thể kiểm tra những tin tức qua Lịch Kinh Tế mà Exness cũng đã cung cấp: bạn có thể theo dõi các bản phát hành tin tức bằng cách kiểm tra Lịch kinh tế trên trang web. Biểu tượng ngọn lửa đỏ bên cạnh tin tức cho biết tầm quan trọng cao.

Bạn cũng có thể lọc tin tức dựa trên đơn vị tiền tệ mà bạn giao dịch.

Mức gọi ký quỹ và mức dừng trên mỗi loại tài khoản Exness

Dưới đây là mọi thứ bạn cần biết về mức Gọi ký quỹ và Mức dừng cho các tài khoản khác nhau mà chúng tôi đã tóm gọn trong một bảng đơn giản sau:

Loại tài khoản giao dịch Mức gọi ký quỹ Mức dừng

Standard Cent

60% 0%

Standard

60% 0%*

Pro

30% 0%*

Zero

30% 0%*

Raw Spread

30% 0%*